Biała Podlaska

Chełm

Janów Lubelski

Kraśnik

Lublin

Łęczna

Nielisz

Puławy

Włodawa

Zamość

Gimnastyka trampolina

Konkurencja olimpijska, w programie w 1932 (mężczyźni, skoki na batucie) i od 2000 roku (kobiety i mężczyźni).

Wcześniej zwana także bauttem. Historia trampoliny sięga roku 1930 kiedy inżynier wynalazca George Nissen (USA) zbudował swój prototyp trampoliny. Pracował w garażu wiążąc kawałki płótna do metalowej ramy przy użyciu elastycznych sznurów. W ten sposób „narodziła się” trampolina. Słowo „trampolina” wywodzi się od angielskich słów „trampling” i „board”. Skoki na trampolinie traktowane początkowo jako zabawa, z czasem stały się sposobem na budowanie silnej, atletycznej sylwetki1.

W skokach na trampolinie rozgrywane są następujące konkurencje: skoki indywidualne kobiet i mężczyzn oraz skoki synchroniczne kobiet i mężczyzn. Zawodnicy wykonują jeden układ obowiązkowy, który zawiera pewne wymogi, przypisane elementy oraz dwa układy dowolne. Układ składa się z 10 elementów, których suma trudności decyduje o trudności układu. Na zawodach zawodnicy otrzymują punkty za trudność układu. Sędziowie oceniają układ w skali 0–10,0. Oceniana jest wysokość skoku, amplituda skoków (różnica wysokości pierwszego i ostatniego skoku), skoki w tzw. prostokącie – za każde wyjście poza jego obrys są odejmowane punkty, technika wykonania, płynność łączenia elementów oraz zakończenie układu (jeżeli zawodnik nie zatrzyma się w odpowiedniej chwili, sędziowie odejmują 0,3 punktu od oceny układu).

1 https://akrobatyka.opole.pl/historia-trampoliny/

Biała Podlaska

Dawniej zwana Książęcą lub Radziłowską,  położona w północnej części województwa lubelskiego. Była ważnym ośrodkiem w dobrach magnackich Radziwiłłów, po których zachowała się część dawnego zespołu zamkowego w pięknie odresturowanym parku. Bogata 500-letnia historia miasta widoczna jest w licznych zabytkach architektury, które przetrwały do dzisiaj i stanowią niewątpliwe atrakcje turystyczne, są to m.in.: brama wjazdowa do zamku z końca XVII wieku, wieża wjazdowa zwana wartowniczą. W obiektach dawnego zamku usytuowano instytucje kultury, m.in. Muzeum Południowego Podlasia. Na uwagę zasługują również zespół kościoła farnego pw. św. Anny z XVI-XVII w., kościół i klasztor pw. św. Antoniego z XVII-XVIII w., kościół pw. NNMP z XVIII w. wzniesiony w stylu późnego baroku, budynek dawnej Akademii Bialskiej, do której uczęszczał J.I. Kraszewski.

 

Biała Podlaska to miasto wielu imprez sportowych i rekreacyjnych, do których należy m.in. coroczny Rowerowy Rajd Kraszewskiego na trasie Biała Podlaska – Romanów, gdzie zlokalizowane jest Muzeum J.I Kraszewskiego. W mieście do dyspozycji jest ok 20 km ścieżek rowerowych oraz szereg tras w okolicy. Biała Podlaska to również prężny ośrodek akademicki z bogatą infrastrukturą sportową. Pływalnie zlokalizowane przy Filii AWF i Liceum Ogólnokształcącym im. J. I. Kraszewskiego, umożliwiają aktywny wypoczynek.

l1

Termin

5-6.11.2020

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej, 21-500 Biała Podlaska, ul. Zygmunta Augusta 2